role průvodce

co toužíš poznat? jakým zákoutím světa se chceš věnovat?

otevři čítanku a nech se inspirovat.

 

co kdyby se každé dítě učilo, co ho naplňuje?

co kdyby každý průvodce či učitel dělal totéž?

a všichni se učili od všech a poznávali svět společně.

jak chápat svět? jak ho vytvářet?

o čem by se mohlo vyprávět v dnešních školách? anebo v zítřejších...

Učí to, co chce učit.

To, co jí nejvíce zajímá, co jí dává smysl.

Ukazuje, jak se učí.

sdílí moc a předává ji.

Není v roli učitele, je v kůži zvědavého člověka. Učí se... 

 tlačítko Proč? Protože ví, že to je nejefektivnější.

Protože nejsmysluplnější a děti zajímá to, co dává smysl.

 

T. RVP a šVP: Průvodce může učit i cokoli, o čemu hovoří RVP ZV a z něj odvozené ŠVP.

projekty

prezentace

moc

hodnocení

hry a aktivity

hodnocení:

nechte je plynout. Nehodnoťte. jen se dívejte na síť a na sebe. Což vám asi hned nepůjde. Takže se dívejte, jak hodnotíte. i když nemá smysl sítě hodnotit, klidně hodnoť dál a stejně klidně se dívej, jak hodnotíš, přestože bys neměl. Není životodárné hodnotit vlastní myšlenky. Ani negativně, ani pozitivně. Jsme zvyklí hodnotit své pohledy spíše pozitivně, máme představu, že rozumíme světu a životu, že se vyznáme, že to, co si myslíme, si myslíme správně. To vůbec není ve 21. století praktické. Svět se mění příliš rychle a kdo si myslí, že ví, ten brzy neví nic.

 

Barevné sítě jsou kreativní myšlení. Nejsou vámi, nejste své myšlenky. Jsou to jen obrazy, co se mísí s vašimi pohledy. Neberte si sítě osobně. Pečlivě si všímejte, jestli si vaše mysl nevytváří názory. Názory jsou k ničemu. Stejně jako argumenty. Ani jedno nevytváří sítě, ani jedno není životodárné. oboje zabíjí nápady. nápad se děje, když do mysli člověka přichází myšlení světa.

 

máš-li pocit, že síť je špatně, řekni si, že to tak může být. žádná síť nemusí být tak, jak je. může klidně být i jinak. máš moc ji změnit. máš i moc to neudělat a nechat, aby síť změnila tebe.

barevná síť žije ve tvém pohledu, nikoli na obrazovce.

pozoruj vlastní myšlení. jaké vytváří spoje? co mu chybí? anebo co mu naopak přebývá? co byste doplnili a co bys odstranil. kam dál by šlo. užívej si nevědění stejně jako si užíváš vědění!

při nevědění se člověk naučí nejvíc.

závěrečný výstup práce s bsp. - ZŠ Vlásenický dvůr - 4. ročník

o nás