průvodcem v souvislostech

poznávání je nejpřirozenější a nejrozšířenější životní aktivitou.

každý průvodce poznáním má dostatek znalostí, aby mohl nabývat nové znalosti. zároveň člověk svým jednáním, myšlením, cítěním i díváním zažité i nové znalosti předává dál.

 

v každém věku jsme sami sobě i lidem okolo nás průvodcem poznáním. 

učit se učit se učí tak, že se všichni učí od všech ostatních.

interdisciplinární učení se odehrává, když průvodce ladí své poznání dohromady se znalostmi těch, kteří se jím nechávají vést.  

průvodce individuálně přistupuje nejen k dětem, ale také k sobě.

interdisciplinární čítanka je psaná jejími čtenáři, aby se z ní stalo místo, kde mohou průvodci (učitelé či rodiče) rozvíjet své kreativní myšlení, svůj rozhled ve světových, společenských a životních souvislostech, 

i svůj pohled na své vlastní myšlení, cítění a vidění. 

průvodcem je člověk, který:

rád tráví čas s lidmi a rád s nimi sdílí svět i příběhy

rád poznává svět i hlubiny života a vlastního bytí

rád objevuje, že jeho pohled bohatne a rozšiřuje se, když se mísí s dalšími pohledy

ví, že vědění a nevědění od sebe není snadné rozlišit

ví, že má schopnost zařídit si klid i spokojenost a smysluplnost

ví, že život je nedokonalý a spočívá v neustálém poznávání nových skutečností

sdílí svou svobodu, moc i odpovědnost dokonce i s dětmi

sdílí mapu vedoucí k tajemství

zabezpečuje odvahu v hlubinách, rovnováhu ve výškách a orientaci v říších za zrcadlem.

průvodci v souvislostech 1.0

průvodcem v souvislostech 2.0

je tolik poznání těšících se, až se je rozhodneš poznat.

místo tvořivosti

tyto stránky nejsou zdaleka dokončené. jedná se spíše o betaverzi...