top of page

průvodcem v souvislostech

čítanka je místo, které průvodcům, učitelům a rodičům    pomáhá doprovázet děti při výpravách po krajinách poznání.

 

děti mají různé potřeby a často mívají velmi nečekané nápady.

mohou dostat chuť prozkoumávat tvary vesmíru, o nichž nic nevíš.

díky čítance tě určitě něco napadne. ve skutečnosti se vyznáš mnohem více, než si myslíš.

anebo se dítě na své cestě neznámou krajinou najednou zasekne a neví, kudy pokračovat. 

individuální přístup vyžaduje při interdisciplinární projektové výuce zvláštní dovednosti.

průvodce by měl být schopen zvládat přemýšlet a doprovázet o několika tématech naráz.

často musí umět přeskočit v řádu minut či dokonce sekund z jednoho příběhu do jiného a zcela odlišného. k tomu se hodí nejen skutečně všeobjímající rozhled, ale také klid a umění nevědění.

a interdisciplinární čítanka.

je psaná jejími čtenáři, aby se z ní stalo mohlo stát místo, kde průvodci (učitelé či rodiče) rozvíjejí své kreativní myšlení, své rozhledy ve světových, společenských a životních souvislostech i pohledy na své vlastní myšlení, cítění a vidění. 

co chci vyprávět o světě svým dětem?
o čem si s nimi chci povídat?
do kterých příběhů si zařadím jejich vyprávění,
jejich pohledy na svět, jejich otázky?
 


jak bude průvodce používat čítanku k poznávání se s dětmi, záleží zcela na něm.

více o výuce naleznete zde:

žlutý tlačítko(1).png

inovativní vzdělávání

jsi-li průvodcem, 

rád trávíš čas s lidmi a rád s nimi sdílíš svět i příběhy.

ráda poznáváš svět i hlubiny života a vlastního bytí.

rád objevuješ, jak tvůj pohled bohatne a rozšiřuje, zatímco se mísí s dalšími pohledy.

víš, že vědění a nevědění od sebe není snadné rozlišit.

víš, že máš schopnost být klidným a spokojeným, ať se děje cokoli.

víš, že život je nedokonalý a spočívá v neustálém přicházení nových skutečností.

sdílíš svou svobodu, moc i odpovědnost, dokonce i s dětmi.

sdílíš mapu vedoucí k tajemství.

zabezpečuješ odvahu v hlubinách, rovnováhu ve výškách a orientaci v říších za zrcadlem. 

učíš, co tě baví a naplňuje. věnuješ se tomu, co ti dává smysl.

nezapomeň, že nesdílíš jen poznání, ale také svou moc zacházet s ním po svém. 

a také radost z objevování nových kontinentů.

jsi-li průvodcem, nezapomínej na svou zvědavost a údiv!

průvodci v souvislostech 1.0

průvodcem v souvislostech 2.0

je tolik poznání těšících se, až se je rozhodneš poznat.

 

poznávání je nejpřirozenější a nejrozšířenější životní aktivitou.

každý průvodce poznáním má dostatek znalostí, aby mohl rozdávat a zároveň nabývat nové znalosti.  

 

v každém věku jsme sami sobě i lidem okolo nás průvodcem poznáním. 

jak se učit se učí tak, že se všichni učí od všech ostatních.

červený tlačítko.png

místo tvořivosti

bottom of page