místo tvořivosti

zatím je možné barevné sítě vytvářet jen mimo tyto stránky,

přímo v programu Orgpad.

stačí kliknout na červené tlačítko.

anebo lze barevné sítě tvořit na papíru, ale pak je obtížnější je sdílet.

začni brainstormingem - bouří tvé mysli.

napiš bez ladu a skladu, co tě napadá.

v orgpadu může vše změnit své místo, vše se dá udělat znovu, anebo zcela odstranit.

neboj se načrtávat, experimentovat, chybovat... 

až ti dojdou prvotní nápady, začni vytvářet obrazy, spoje a oči sítě.

 

v jeden oka mžik si všimneš, že se díváš na své myšlenky z odstupu. uvidíš, jak se před tebou řadí, propojují a splývají. ožívají a bují nebo chybí a chybují. brzy se ti ukáže hranice mezi věděním a nevěděním. tam zahlédneš vlastní vidění, myšlení, cítění i chtění.

objeví se myšlenky, o nichž jsi nikdy nepřemýšlela. napadnou tě spojitosti, které by tě ve snu nenapadly. přímo do očí ti pohlédnou oči světa. jimi se prolézá do krajiny za horizontem, místnosti za zrcadlem, do zahrad, v nichž se pěstuje poznání. 

právě zde se odehrává učení.

v sítích spletených z tvých a cizích pohledů.

děti s  rodiči

Děti s  průvodci

děti s dětmi

průvodci a učitelé 

rodiče a průvodci

tvořit myšlenkové sítě lze individuálně i kolektivně.

jedním 

obrazem

 síť 

začíná

třemi  obrazy

smyslem her s barevnými sítěmi je kreativní, interdisciplinární myšlení: propojování různorodého a spojování nespojitelného,

prohlubování a rozšiřování známého a míchání neznámého.

příběhy se prolínají, 

obrazy se setkávají a 

témata navazují jedno na druhé.

síť je síň.

nalézáš se v ní a ona v tobě.

oči

spojení

síť má

tři části

obrazy 

 

tutorialy k používání orgpadu

vytvořené Barborou Jeřábkovou ze ZŠ Hůrka

všeobecná doporučení pro tvorbu barevných sítí 

vytvářej sítě o tom, co tě zajímá.

vytvářej vlastní, osobité, jedinečné sítě. 

nedávej do sítě nic, o čem si nemyslíš, že je to důležité.

jestliže máš dojem, že se to od tebe očekává, zeptej se sám sebe, zda-li to od sebe očekáváš také ty.

ty jsi ten nebo ta, kdo vytváří svou myšlenkovou síť. 

obrazem může být nejen obraz, ale i video, graf, tabulka nebo text. 

 

krátká videa jsou lepší - čtenář tvé sítě kvůli nim nezapomene, že se nedívá na film, ale na tvou síť. naopak texty mohou být klidně i dlouhé - ve tvaru jedno či vícestranného obrazu. Ale také mohou být rozkouskovány do mnoha obrazů sítě.

používej rozličné barvy, velikost textů i rozdílnou tloušťku čar.

     

hraj si. tvoř. mysli kreativně, svěže a radostně.

jsi-li průvodcem,

uč, co tě baví a naplňuje. prováděj tím, co ti dává smysl.

sama můžeš objevovat, sama se můžeš učit.

tak se nejlépe učí, jak se učit - děti to od tebe nasají.

nezapomeň, že s nimi nesdílíš jen znalosti, ale také tvou moc zacházet s nimi po svém.

a tvou schopnost orientovat se v informačním oceánu.

a tvou odvahu vydávat se do neznámých krajin, kde nemůžeš nevystavovat se nevědění.

a také radost z objevení nových kontinentů.

jsi-li průvodcem, nezapomínej na svou zvědavost a údiv!

sítě vytvářej dobrovolně.

když máš chuť. když se ti chce.

pokud je máš dělat z donucení, raději dělej něco jiného, třeba vůbec nic.

jinak ti hrozí, že se do sítě zamotáš, ztratíš se a nejenom, že nic nového nepoznáš, ale ještě přijdeš o chuť poznávat. 

 

můžeš kopírovat z jiných sítí, opisovat, upravovat cizí texty nebo fotky.

můžeš stahovat cizí myšlenky, rozvíjet je, přizpůsobovat a měnit, 

používej však jen fragmenty cizích pohledů, kousky, střepy a části myšlenek, jelikož například 

zkopírování celé cizí sítě a vydávání ji za vlastní nedává smysl. stejně jako kopírování celých článků, např. z wikipedie. 

také není moc užitečná síť plná odkazů někam na internet.

síť je dokončena, když si řekneš, že je dokončena. anebo pokud tě napadne vytvořit jinou síť na jiné téma. pak ovšem existuje i možnost, že síť vlastně dokončena není. tehdy se musíš rozhodnout, zda-li otevřeš novou orgpad stránku a začneš tvořit novou barevnou síť, anebo budeš pokračovat sítí, kterou chceš právě ukončit, přestože téma je zcela rozdílné.

existuje určitá hranice složitosti. 

po jejím překročení se síť stává pro druhé nečitelnou.

v ten oka mžik její obrazy a příběhy přestávají myslet, nenabízí se a nesdílejí. síť umírá.

což nicméně neznamená, že není živá pro tebe.

dokud ti místo tvořivosti umožňuje rozvíjet tvé vlastní myšlení, tvoř.

tyto stránky nejsou zdaleka dokončené. jedná se spíše o betaverzi...