top of page

místo tvořivosti

zatím je možné barevné sítě vytvářet jen mimo tyto stránky,

přímo v programu Orgpad.

stačí kliknout na červené tlačítko.

anebo lze barevné sítě tvořit na velký papír, ale pak je obtížnější je sdílet a papíry bývají konečné.

místotvoři-orgpad.png

začni brainstormingem - bouří tvé mysli.

jednoduše napiš, co tě napadá. 

v orgpadu může vše změnit své místo, vše se dá udělat znovu, anebo zcela odstranit.

neboj se načrtávat, experimentovat, chybovat... 

až ti dojdou prvotní nápady, začni vytvářet obrazy, spoje a oči sítě.

příběhy se prolínají. 

obrazy se setkávají. 

témata navazují jedno na druhé.

síť je síň.

nalézáš se v ní a ona v tobě.

4axiomy bez pozadí.png
images.png
místo tvořivosti.png

děti s  rodiči

Děti s  průvodci

děti s dětmi

průvodci a učitelé 

rodiče a průvodci

jedním 

obrazem

jak psát a číst sítě

třemi  obrazy

smyslem tvorby barevných sítí je kreativní, interdisciplinární myšlení: propojování různorodého a spojování nespojitelného,

prohlubování a rozšiřování známého a setkávání s neznámým.

oči

spojení

síť má

tři části

obrazy 

role - místo tvoř

při tvorbě barevných sítí si v jeden oka mžik všimneš, že z odstupu pozoruješ své myšlenky.

uvidíš, jak se před tebou řadí a mísí, jak splývají jedna v druhou, jak ožívají a bují.

brzy se ti ukáže hranice mezi věděním a nevěděním.

na ní zahlédneš vlastní vidění, cítění i chtění. objeví se myšlenky, pocity a dojmy, o nichž jsi nikdy nepřemýšlela. 

na této hranici člověka napadají souvislosti, které by sám nevymyslel.

někdy je potřeba, aby ti svět pohlédl do očí.

očima světa se prolézá do krajiny za horizontem, do místnosti za zrcadlem, do zahrad, v nichž se pěstuje poznání. 

právě zde se odehrává učení.

v sítích spletených z tvých a cizích pohledů.

návody

tutorialy k používání orgpadu

vytvořené Barborou Jeřábkovou ze ZŠ Hůrka

všeobecná doporučení pro tvorbu barevných sítí 

vytvářej sítě o tom, co tě zajímá.

vytvářej vlastní, osobité, jedinečné sítě. překvap klidně i sama sebe.

hraj si. mysli kreativně, svěže a radostně. ploď.

nedávej do sítě nic, o čem si nemyslíš, že je to důležité.

jestliže máš dojem, že se to od tebe očekává, zeptej se, zda-li to od sebe očekáváš také ty.

sítě vytvářej dobrovolně.

když máš chuť. když se ti chce.

pokud je máš dělat z donucení, raději dělej něco jiného, třeba vůbec nic.

jinak ti hrozí, že se do sítě zamotáš, ztratíš se a nejenom, že nic nového nepoznáš, ale ještě přijdeš o chuť poznávat. 

můžeš stahovat cizí myšlenky, rozvíjet je, přizpůsobovat a měnit.

můžeš kopírovat z jiných sítí, opisovat, upravovat cizí texty nebo fotky. primární je životodárné šíření poznání, autorská práva jsou až sekundární. 

používej fragmenty cizích pohledů, odstavce, věty, kousky, střepy a části myšlenek, jelikož zkopírování celé cizí sítě a vydávání ji za vlastní nedává smysl. stejně jako kopírování celých článků, např. z wikipedie (toto neplatí pro průvodce připravujícího projekt). když opisuješ knihu nebo jiný text, uváděj zdroj.

nicméně síť sestávající jen z internetových odkazů není příliš užitečná.

podobně jako síť celovečerních filmů.

síť je dokončena, když rozhodneš, že je dokončena.

anebo pokud tě napadne vytvořit jinou síť na jiné téma. pak ovšem existuje i možnost, že síť vlastně dokončena není. tehdy se musíš rozhodnout, zda-li otevřeš novou orgpad stránku a začneš tvořit novou barevnou síť, anebo budeš pokračovat sítí, kterou chceš právě ukončit, přestože téma je zcela rozdílné.

existuje určitá hranice složitosti. 

po jejím překročení se síť stává pro druhé nečitelnou.

v ten oka mžik její obrazy a příběhy přestávají myslet, nenabízí se a nesdílejí. síť umírá.

což nicméně neznamená, že není živá pro tebe.

dokud je člověk živý, vytváří sítě. a kdo ví, jestli je netvoří i pak...

čtvrťačka12.jpg
bottom of page