top of page

jak psát barevné sítě  interdisciplinární čítanky

čítanku tvoří 128 témat, 16 mocných slov a nespočet sítí.

společně tvoří stroj na nápady - soustavu otáčejících se kol z titulní strany čítanky.

bílá slova v černých polí na okraji jsou mocná slova, neboť se mohou proměnit v jakékoli jiné slovo.

čítanka rozpracovává dané téma tak, aby se otevíraly sítě souvislostí s ostatními tématy.

každá stránka obsahuje titulní barevnou síť, jež slouží pouze k interdisciplinárnímu čtení. 

pod ní jsou velké otázky rozehrávající dané téma v mysli.

úplně dole se nachází výběr několika inspirativních zdrojů: videa a texty.

 mezi nimi jsou zasíťované příběhy. 

jejich konkrétní forma a obsah závisí na jejich autorech. 

tvorbou vlastních zasíťovaných příběhů píší čtenáři čítanku.

smyslem čítanky je rozehrát mysl.

svoji i cizí.

čítanka slouží jako rozcestník nápadů a zdrojů k poznávání světa.

primárním cílem čítanky je nalézat odpovědi na tyto dvě otázky:

 

 co by se dnešní děti měly ve škole učit?

jaký svět chystáme pro sebe a pro naše děti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z čeho sestávají zasíťované příběhy?

obrazy

obsahem obrazu (nebo buňky sítě) mohou být fotografie, schémata, grafy, videa, texty či odkazy.

každý obraz může mít libovolný počet stran.

živá síť obsahuje cca. 20 - 50 obrazů (ideální počet je teprve potřeba objevit).

texty

obrazem může být rozhovor, článek, studie atd. může jít o pár odstavců nebo o několik klíčových vět. může jít o výpisky z knihy či o pár naskenovaných stránek.

je-li text delší, pravděpodobně jej lze rozdělit do více obrazů.

videa

kratší videa jsou lepší než dlouhá. lépe hodí do výuky a tolik nehrozí, že čtenáři sítě kvůli sledování filmu zapomenou, že film je opředen souvislostmi, které taktéž stojí za pozornost.

spojení

každý obraz by měl mít alespoň 1, ideálně však 2-4 spojení s dalšími obrazy. (ideální počet je teprve potřeba objevit). je-li spojení příliš, síť se stává nepřehlednou.

spojení mohou být uvnitř obrazů, které spojují, vysvětlena, ale nemusí. 

je-li spojení nevysvětleno, anebo chybí-li úplně, otevírá se prostor pro otázky.

spojení ostatně nemohou být všude, neboť pak by se ze sítě stala pavučina. síť není pavučina, nechytá a nelepí. síť nechce, aby se v ní pohled nadobro ztratil, ale naopak, aby se nacházel.

oči

 

prázdno - fragmentace

nedokonalost - nedokončenost

síť se vždy odehrává v pohledu. ať už tvořivém nebo procházejícím.

z hlediska pohledu je síť vždy celá, kompletní. 

zatím není možné vkládat externě vytvořené sítě přímo do čítanky, musím to dělat ručně.

až bude otevřený kabinet, každý průvodce bude mít vlastní stůl, kam si bude ukládat vlastnoočně vyrobené sítě, sdílet je s ostatními a nejsdílenější z nich se budou objevovat nejen v knihovnách, ale i na stránkách čítanky. k tomu vede delší a klikatá cesta. 

nicméně tvořit je vždy možné hned.

na místě tvořivosti jsou další informace k tvorbě barevných sítí.

Screenshot (1).png
červený tlačítko.png

místo tvořivosti

ukázka síťujícího se příběhu

jak cist sitanku.png

při procházení či tvorbě sítí může mysl cítit úzkost, nejistotu či zmatek, které ji vyženou pryč,

zpět do lineárního, uspořádaného, pevně daného, jasného a zřetelného světa racionálního myšlení.

jindy může mysl při vypravování se síťujícími se příběhy pocítit smysluplnost a zvědavost,

které ji mohou dodat odvahu vypravit se s lehkostí sobě vlastní do neznáma, za horizont,

až do neviditelna, až do hlubin duše, až do temnoty nebeských září, až za zrcadlo přítomného oka mžiku. 

právě tam vedou četba a tvorba barevných sítí, tam, kde se právě nacházíš. a ještě dál.

k sokratovskému ,,vím, že nic nevím." patří ještě druhý polokruh: ,,nevím, že vím všechno."

barevné sítě jsou procházením se,

výpravou za tajemstvími mysli a světa.

dítě,

student,

žák

místo tvořivosti

velké otázky

čítanka

Knihovny

průvodce, učitel, rodič

jak se čte titulní síť?

4g - poznej sám sebe

4G_-_Poznej_sám_sebe.png

číst barevné sítě znamená dívat se na ně.

přejíždět pohledem po jejich

obrazech, spojeních a očích.

jako při čtení knihy se při čtení barevných sítí významy a příběhy 

vynořují v imaginaci. sdílejí se s tebou.

obraz barva odkazuje na 16 příběhů stroje na       

                         nápady. černé obrazy jsou mocná slova.

spojení tloušťka čar nemá vliv na příběh.                                            spojení může být i tam, kde žádné není.

oko oči sítě jsou prázdné a tiché. také absence,    

                 mezery, díry a chyby vypráví příběhy. své i tvé. 

každý význam je příběh a každý příběh má význam.

síť ožívá v pohledu, který se po ní prochází.

příběhy zasíťovaných obrazů se prohánějí

kolem tebe i v tobě.

v oka mžik, kdy sleduješ vyprávějící se síť,

vidíš také své vidění, pozoruješ vlastní myšlení. 

tvá mysl se rozehrává. otevírá se interdisciplinárním pohledům, kreativnímu myšlení, nevědění, poznání a sebedůvěře.

taková mysl hravě šíří důvěru, klid a bezpečí.  

a často zažívá radost z objevování života.

bottom of page