jak psát barevné sítě  interdisciplinární čítanky

čítanku tvoří 128 témat, 16 mocných slov a nespočet sítí.

dohromady dávají stroj na nápady - soustavu otáčejících se kol z titulní strany čítanky.

každé téma je dále rozpracováno tak, aby se ukazovalo, jak souvisí s ostatními tématy.

mocná slova jsou mocná, protože se mohou proměnit v jakékoli jiné téma.

 

na každé stránce naleznete titulní barevnou síť, jež slouží pouze k interdisciplinárnímu čtení, velké otázky, několik inspirativních videí a textů a tři rozmanitě zasíťované příběhy, jenž se dotýkají daného tématu. 

tvorbou vlastních zasíťovaných příběhů píší čtenáři čítanku.

především pro sebe.

zatím není možné vkládat externě vytvořené sítě přímo do čítanky, musím to dělat ručně.

až bude otevřený kabinet, každý průvodce bude mít vlastní osobní uložiště, kam si bude ukládat vlastnoočně vyrobené sítě, sdílet je s ostatními a nejsdílenější z nich se budou objevovat i na tématických stránkách čítanky. k tomu vede delší a klikatá cesta. 

nicméně začít psát je možné hned.

na místě tvořivosti jsou další informace k tvorbě barevných sítí.

v životodárném a proměnlivém světě nejsou smysluplné vzdělávací obsahy nikdy dokončené.

děti učíme především to, co se sami teprve učíme.

interdisciplinární čítanka jsou rámcové vzdělávací programy psané zdola.

smyslem čítanky je rozehrát mysl. 

aby se kolem sebe i na sebe začala dívat interdisciplinárně. věnovala pozornost nejen ucelenosti jednotlivostí, ale soustředila se také na vztahy mezi nimi. aby spolu se stromy viděla i les a rizoma podhoubí a vítr opírající se o větvoví. aby se otevřela poznávání nového a nečekaného.

 

smyslem čítanky je přemýšlet, co by dnešní děti měly poznávat, aby se vyznaly v budoucnosti, přítomnosti i minulosti. jaký svět chystáme pro sebe a pro naše děti?

 

co dává životu smysl? 

místo tvořivosti

ukázka síťujícího se příběhu

 není úkolem zvládnout přečíst nebo dokonce vytvořit všechny sítě. ani to nejde. samotné ukončení jedné jediné sítě je velmi obtížné, neboť sítě se rády síťují bez přestání. kdy je daná síť dokončena, zcela závisí na rozhodnutí jejího tvůrce. 

přirozeností sítí je být sdílena s dalšími sítěmi a pohledy.

co tě zajímá? co zajímá druhé?

při procházení či tvorbě sítí může mysl cítit úzkost, nejistotu či zmatek, které ji vyženou pryč,

zpět do lineárního, uspořádaného, pevně daného, jasného a zřetelného světa racionálního myšlení.

jindy může mysl při vypravování se síťujícími se příběhy pocítit smysluplnost a zvědavost,

které ji mohou dodat odvahu vypravit se s lehkostí sobě vlastní až do neznáma, za horizont,

až do neviditelna, až do hlubin duše, až do temnoty nebeských září, až za zrcadlo. 

právě tam vedou četba a tvorba barevných sítí, tam, kde se právě nacházíš. a ještě dál.

k sokratovskému ,,vím, že nic nevím." patří ještě druhý polokruh: ,,nevím, že vím všechno."

barevné sítě jsou procházením se,

výpravou za tajemstvími mysli a světa.

kdykoli dostaneš chuť vytvořit vlastní barevnou síť,

udělej to.

dítě,

student,

žák

místo tvořivosti

velké otázky

čítanka

Knihovny

průvodce, učitel, rodič

živé pohledy procházejí poznáním 

a síťují se.

čítanka je místo, které průvodcům, učitelům a rodičům    pomáhá doprovázet děti při výpravách po krajinách poznání.

děti mají různé potřeby a často mívají velmi nečekané nápady.

mohou dostat chuť prozkoumávat tvary vesmíru, o nichž nic nevíš.

díky pohledu do čítanky tě určitě něco napadne. ve skutečnosti se vyznáš mnohem více, než si myslíš.

anebo se dítě na své cestě neznámou krajinou najednou zasekne a neví, kudy pokračovat. 

jak se čte titulní síť každé ze stránek čítanky?

4g - poznej sám sebe

číst barevné sítě znamená dívat se na ně.

přejíždět pohledem po jejich

obrazech, spojeních a očích.

jako při čtení knihy se při čtení barevných sítí významy a příběhy 

vynořují v imaginaci. sdílejí se s tebou.

obraz barva odkazuje na 16 příběhů stroje na       

                         nápady. černé obrazy jsou mocná slova.

spojení tloušťka čar nemá vliv na příběh.                                            spojení může být i tam, kde žádné není.

oko oči sítě jsou prázdné a tiché. také absence,    

                 mezery, díry a chyby vypráví příběhy. své i tvé. 

každý význam je příběh a každý příběh má význam.

síť ožívá v pohledu, který se po ní prochází.

příběhy zasíťovaných obrazů se prohánějí

kolem tebe i v tobě.

v oka mžik, kdy sleduješ vyprávějící se síť,

vidíš také své vidění, pozoruješ vlastní myšlení. 

tvá mysl se rozehrává. otevírá se interdisciplinárním pohledům, kreativnímu myšlení, nevědění, poznání a sebedůvěře.

taková mysl hravě šíří důvěru, klid a bezpečí.  

a často zažívá radost z objevování života.

tyto stránky nejsou zdaleka dokončené. jedná se spíše o betaverzi...