inovativní vzdělávání

pro děti ve věku druhého stupně Zš, jejich průvodce a rodiče

Čtyři axiomy vzdělávání  21. století

2.

Žádné dítě

se nenaučí vše. Moudří se nebojí nevědění.

3.

Člověk

poznává

svět

procházejíc se.

4.

Každý má vždy dostatek poznatků,

aby mohl získat

nové poznatky.

1.

Poznávání světa

je tvořivá a životodárná

hra.

odpovědnost

hra

Chyby

přítomný oka mžik

životní souvislosti

klid

poznání

hodnocení

prezentace

strach z přijímaček

fragmentace obsahu

přijetí

nevědění

kruhy a sněmy

moc

sdílení

individuální projekty

živá škola

jakou školu bys chtěla mít, záleží na tobě.

co se v ní budete učit, vy, děti, průvodci a rodiče, je na vás.

celý svět je otevřený, abyste se jím probrali skrz naskrz. 

školu tvoří ti, kdo se v ní scházejí.

stejně jako život.

ten je též interdisciplinárním učením.

každý se může rozhodnout, jak bude bsp používat.

neexistuje jednotná metodika ani předem daná pravidla implementace bsp do života školy.

každý průvodce, rodič či ředitel si může nastavit používání bsp podle svých potřeb.

někde může jít o náplň několika hodin projektové výuky, jinde se může jednat o způsob organizace celého druhého stupně.

v některých školách a domácnostech zvládnou nechat veškerý průběh v rukách a očích učícího se dítěte, v dalších se dospělí budou na síťování poznatků o současném, velmi složitém světě, aktivně a inspirativně podílet. 

jakákoliv ,,pedagogická" aktivita či vzdělávací metoda může být doplněna bsp a opačně. 

bsp jsou především způsobem, jak nově vnímat vzdělávací obsah. neříkají, jak má škola vypadat, ani co vše se v ní má dít. to zcela záleží na lidech, kteří danou školu tvoří. smyslem bsp je pomoci jim nahlédnout, že mají moc tvarovat učení podle vlastních potřeb, představ a tužeb.

a na míru dětem, kvůli kterým školu dělají.  

o nás