top of page

inovativní vzdělávání

interdisciplinární učení a vzdělávání v informačním věku

4axiomy bez pozadí.png

Čtyři axiomy vzdělávání  21. století

2.

Žádné dítě

se nenaučí vše. Moudří se nebojí nevědění.

3.

Člověk

poznává

svět

procházejíc se.

4.

Každý má vždy dostatek poznatků,

aby mohl získat

nové poznatky.

1.

Poznávání světa

je tvořivá a životodárná

hra.

jak dětem vysvětlujeme dnešní svět?

co jim říkáme?

a co říkáme sobě?

na jakou budoucnosti připravujeme naše děti?

co z minulosti považujeme za smysluplné a životodárné?

v jaké přítomnosti žijeme?

bsp jsou především způsobem, jak nově vnímat vzdělávací obsah.

neříkají, jak má škola vypadat, co se v ní má dít, ani co se zde má učit.

to vše zcela záleží na lidech, kteří danou školu (nebo domácí výuku) tvoří. cílem bsp je pomoci jim nahlédnout, že mají moc tvarovat učení podle vlastních potřeb, představ a tužeb.

a na míru dětem, kvůli kterým vzdělávání věnují svou pozornost, čas a energii.

smyslem interdisciplinární čítanky je inspirovat, otevírat nové směry vnímání, myšlení a cítění. žijeme v komplexním světě a v rychlé době. někdy jakoby se nám svět rozpadal před očima. držíme ho v dlaních, chápeme ho a obdivujeme, ale on se přesto mezerami mezi prsty sype kamsi dolů. mnoho daného a známého se v příštích letech a desetiletích promění k nepoznání. není to žádná tragédie, jen hejno podstatných událostí a velkých příběhů. možná konec jednoho starého světa a začátek nového. taková věc obyčejně chvíli trvá. půl století nebo jeden až dva lidské životy. 

dnešní děti prožijí celý svůj život uprostřed významných změn. 

a my v jejich společnosti dožijeme své dny. 

někomu svět po zrníčkách propadá mezi prsty a někdo z písku na zemi postaví hrad.

na březích informačního oceánu diskutují stavitelé současného poznání o pevnosti jeho zdí, výšce věží, hloubce studny, sklepů i katakomb a otevřenosti jeho čtyř bran. 

 

barevné sítě umožňují tvořit a navštěvovat rozmanitá nádvoří, chodby a sály tvého myšlení, vnímání a poznávání.

červený tlačítko.png

vytvoř

barevnou

síť

každý se rozhoduje sám, jak bude bsp používat.

neexistuje jednotná metodika ani předem daná pravidla implementace bsp do života školy.

každý průvodce, rodič či ředitel může používat bsp podle sebe.

může jít o náplň několika hodin projektové výuky, anebo o formu organizace celého druhého stupně. může jít o podobu vašeho domácího vzdělávání.

v některých školách a domácnostech zvládnou nechat veškerý průběh v rukách a očích učícího se dítěte, v dalších se dospělí budou na síťování poznatků o současném, velmi složitém světě, aktivně a inspirativně podílet. 

jakákoliv ,,pedagogická" aktivita či vzdělávací metoda může být doplněna bsp a opačně.

je dovoleno předávat dětem i znalosti obsažené v rvp či švp, anebo jakákoli další poznání. 

1. hraj si.

hraj si se svou myslí. s poznáním, informacemi, příběhy, fakty, hmotou, tělem i smysly. 

 

2. dovol si nevědět.

každé poznání povstává z nevědění a každé učení prochází chybami.

 

3. důvěřuj si.

dobře víš, cítíš či tušíš, co se chceš naučit. pusť se do toho. věnuj si čas. objev celé nové světy.

4. otevři se.

víš, co víš a víš, co nevíš. k životu patří ještě sféra, o níž nevíš, že ji neznáš. otevírá se v očích sítí.

bottom of page