co zbývá naprogramovat

Obecný cíl BSP

Vytvořit inovativní formu výuky pro 2. stupeň ZŠ, která by odpovídala potřebám žáků i výzvám blízké budoucnosti. BSP rozvíjejí digitální a informační dovednosti žáků, vedou je k samořízenému učení založenému na jejich zájmech, kreativitě a kritickém myšlení a zároveň nabízejí vyučujícím nový pohled na šíři vzdělávacího obsahu s důrazem na interdisciplinaritu a aplikaci znalostí v reálném životě. BSP jsou určeny především pro inovativní školy a domácí vzdělávání, v nichž forma výuky na 2. stupni není doposud rozvinuta, a proto je zde prostor pro nové vzdělávací postupy. Cílem projektu je nabídnout žákům i průvodcům prostředky pro rozvíjení samostatného, kritického myšlení, kreativity a schopnosti hledat vlastní cestu napříč stále složitějším a rychleji se měnícím světem.

místo tvořivosti

propojit orgpad s bsp - zatím není k dispozici API orgpadu

Kabinet

          API - Open social network

Forum pro komunikaci průvodců

Pro děti funguje jako soc. síť

Knihovny

Nahrávání  a Sdílení souborů

+

o nás

tyto stránky nejsou zdaleka dokončené. jedná se spíše o betaverzi...