top of page

co zbývá naprogramovat

Obecný cíl BSP

Vytvořit inovativní formu výuky pro 2. stupeň ZŠ, která by odpovídala potřebám žáků i výzvám blízké budoucnosti. BSP rozvíjejí digitální a informační dovednosti žáků, vedou je k samořízenému učení založenému na jejich zájmech, kreativitě a kritickém myšlení a zároveň nabízejí vyučujícím nový pohled na šíři vzdělávacího obsahu s důrazem na interdisciplinaritu a aplikaci znalostí v reálném životě. BSP jsou určeny především pro inovativní školy a domácí vzdělávání, v nichž forma výuky na 2. stupni není doposud rozvinuta, a proto je zde prostor pro nové vzdělávací postupy. Cílem projektu je nabídnout žákům i průvodcům prostředky pro rozvíjení samostatného, kritického myšlení, kreativity a schopnosti hledat vlastní cestu napříč stále složitějším a rychleji se měnícím světem.

čítanka

jsme v betaverzi. nelze tu vytvořit ani kompletní seznam stránek čítanky, wix s tolika stránkami nepočítá... dynamic pages jsou nad mé schopnosti...

chybí dát dohromady ta nejvíce inspirativní videa a texty...

jsem v procesu dotváření příběhových sítí jednotlivých témat - už samo přicházení na to, jak má taková síť vypadat, je proces...

místo tvořivosti

propojit orgpad s bsp zatím není k dispozici API orgpadu

Kabinet

          Open source social network? 

Fórum pro komunikaci průvodců.

Pro děti funguje jako soc. síť

Knihovny:

Nahrávání  a Sdílení souborů

jak můžete pomoci?

jako dobrovolník, který mi pomůže s rozvojem stránek.

jakákoli technologická podpora je vítána.

můžete mi posílat inspirativní texty a videa, o nichž se domníváte, že by v čítance neměly chybět. pdf a odkazy posílejte, prosím, na mail:

barevnesite8@gmail.com.

K jakémukoli tématu můžete vytvořit příběhovou síť v orgpadu a poslat mi na ni embed odkaz. vložím ji do čítanky.

jako průvodce můžete začít s interdisciplinárním učením exprerimentovat ve vaší škole a zařadit se tak k těm několika odvážlivcům, kteří už do světa sítí zatáhli nejen sebe, ale dokonce i děti. zbývá toho tolik, co je potřeba ještě objevit. jak začít vám rád přijedu ukázat osobně.

mějte se krásně

jan.krsnak@inovativnivzdelavani.cz

+

BSP - schéma - co zbývá page.png

Aktuální jsou modře vyznačené části. zbytek je hudbou budoucnosti a nejde o nic hořícího a možná ani důležitého. každopádně se to nedá udělat dobrovolnicky...

bottom of page