6h - zemědělství 

Kolik na naší planetě roste jídla?

 
menu-horní-učebnice(1).png

sítě

videa

texty

6H - Zemědělství.png

jeden z příběhů zemědělství 

tentokrát o indii, práci a rostlinách

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

 
 

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

 
žlutý tlačítko.png

nahrát nový soubor