16h - zvuk  

Jak vypadá noc v hlavě?

 
menu-horní-učebnice(1).png

sítě

videa

texty

16 Příběhů.png

jeden z příběhů zvuku 

tentokrát o vlně, hudbě, pohybu a rychlosti

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

 
 

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

 
žlutý tlačítko.png

nahrát nový soubor