top of page

16 - zvuk  

?

Nahoře
16 Příběhů.png

jeden z příběhů zvuku 

tentokrát o vlně, hudbě, pohybu a rychlosti

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

Video
Další sítě

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

texty
bottom of page