13a - proudění  

Jaké tvary vytvářejí proudy?

 
menu-horní-učebnice(1).png

sítě

videa

texty

13A - Proudění.png

jeden z příběhů proudění  

tentokrát o teorii chaosu, prostoru a příbězích

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

 
 

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

 
žlutý tlačítko.png

nahrát nový soubor