11a - tvary vesmíru  

Jaký má vesmír tvar?

 
11A - Tvary vesmíru.png

jeden z příběhů tvarů vesmíru 

tentokrát o bezobratlích, vodě a jazyku

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

 
 

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

 

a ještě jeden příběh tvarů vesmíru 
kršňákovi tv@ry

žlutý tlačítko.png

tvořit
tvoje
tv@ry