top of page

11 - kyborg  

Co znamená

"napojit se na vesmír?

10F - Kyborg.png

jeden z příběhů kyborga 

tentokrát o číně, bezobratlých a dějinách hmoty

červený tlačítko.png

  vytvoř   vlastní

barevnou

síť

inspirativní videa

další barevné sítě poznání

název - jméno autora

název - jméno autora

kyboerg
bottom of page