barevné sítě poznání
interdisciplinární čítanka 
co chci o světě vyprávět svým dětem
a o čem chci, aby slýchávaly ve škole.

Menu - Kabinet.png

průvodcem v souvislostech

inovativní vzdělávání

vstup

do

čítanky

digitální
vidění

stáhnout

materiál

kabinet

kreativní myšlení

informační

gramotnost

vytvoř

barevnou síť

obsah interdisciplinární čítanky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jedlé houby - Emoce zvířat - Oheň - Vaření -

Fotosyntéza - Evoluce - Mysl - Moře

Les - Skála - Péče o půdu - Mikroorganismy -

Permakultura - Metabolismus - Rostliny - Humanismus

Globalizace - Peníze - Průmyslová revoluce - USA - 

Elementy - Pohyb a rychlost - Asie - Krása

Řím - Technika - Teorie chaosu - Dějiny čokolády - 

Konzumní společnost - Duše - Poznej sám sebe. - Domov

Elektromagnetismus - Dějiny čistoty - Společnost - Animismus - 

Dětská úmrtnost - Ženy a muži - Energie - Data

Voda - Jazyk - Krajina - Orel a vlci - 

Svoboda - Avantgardy a subkultury - Radost - Zemědělství

Prostor -  Spravedlnost -  Národní stát - Středověk -

Evropa - Neviditelno - Zdraví - Noc

Růst - Létání - Sport - Dějiny koní - 

Fantazie - Genocida - Válka a klid - Odpadky

Homo sapiens - Příběh - Spojení - Příběhy jídla - 

Dobro a zlo - Sex - Nervy - Láska

Čas - Orgány - Moc - Tlak a tření -

Bezobratlí - Kyborg Médium - Včela a žížala

Tvary vesmíru - Bohové - Věda - Dějiny hmoty -

Geometrie - Uhlík - Telefon - Dech

Vlna - Cesta - Ameriky - Občan a otrok -

Stavba - Bolest - Nebe - 20. století

Proudění - Hlubina - Afrika - Tělo -

Pole - Barvy - Potřeby - Síť

Slunce - Kniha - Obraz - Oblečení -

Vidění - 17. století - Koloběhy - Klimatické změny

Československo - Indie - Venkov a město - Dar -

Budoucnost - Díra - Práce - Čína 

Hudba - Hrdina - Tanec - Slované -

Strach - Kovy - Rituály - Zvuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

barevně a pestře síťují se současnosti, 

s člověkem uprostřed svých ok.

tu tvořivost s odvahou rozehrávají své hry, 

zvědavé dítě vesmír potkává.

do čar a barev zaplétá se člověk,

v zahradách z obrazů pohledy rozkvétají.

zde hledač pravd, spojení a zákonů daných

výpravy vlastního myšlení nalézá.

kdo netvoří, ten nepoznává.

kdo sítí bojí se, nechť v čase zkamení.

kdo však truhlici velkých otázek odváží se otevřít, 

životodárným klubkem příběhů bude omotán.

zrozeny světem jsou a také nitrem člověka,

vždyť učení uměním myslet je a klidným bytím.

 ať v lesku očí tvých, nelidských i lidských,

dálky i hlubiny se září slunce setkávají se. 

individuální

kolektivní

tvořené

přírodní

imaginární

reálné

smyslové

vědomé