top of page
barevné sítě poznání
NOVÉ -unor22.png

interdisciplinární čítanka
přehled základních kamenů k objevování pestrosti a životodárnosti světů.
mapa obrazů, jež otevírají smysluplnou budoucnost a probouzejí
zvědavost, sebedůvěru a radost z poznávání.
krajina psaná pohledy svých čtenářů.
kolo na nápady. stroj na myšlení.
příběh propojenosti.


nevstupuj, kdo nevidíš, 
že nejen vědění, ale i nevědění je tvou mocí,
že země je živá a dívá se na tebe, 

že život je dobro družná výprava za pravdou a krásou,
že obýváš a vytváříš časy, v nichž starý svět odchází a nový se rodí. 


 

velká kniha o nevědění

šestnáct a šedesát čtyři
barevných příběhů 

barevné sítě vedou oči do nového světa,
děti do živé školy a člověka k poznávání vlastního poznání.
​co kdyby přírodopis nebyl o popisu přírody, ale o jejím objevování?
co kdyby fyzika byla spíš než na síle založena na lásce? 
co kdyby mělo lidské srdce moc nahlížet nejzazší zákoutí kosmu i bez technických inovací?
co kdyby se historie odehrávala právě teď?
co kdyby matematika přestala popírat svůj magický původ?
místním mateřským jazykem jsou tvary vesmíru, zdejší vlastivěda pojednává o duši
a občanská nauka o duši světa.

vzdělávací systém je především dlouhým úvodem k poznávání.
samotné poznání je vždy osobním setkáním s věděním a nevěděním. 

jak cist sitanku.png

škola

poznání

člověk

tvoření

společnost

dítě

škály na FP(7).png

barevně a pestře síťují se současnosti, 

s lidmi uprostřed svých ok.

tu tvořivost s odvahou rozehrávají své hry

a zvědavé dítě vesmír potkává.

do čar a barev zaplétá se člověk,

v zahradách z obrazů pohledy rozkvétají.

zde hledač pravd, spojení a zákonů daných

výpravy vlastního myšlení nalézá.

kdo netvoří, ten nepoznává.

kdo sítí bojí se, nechť v čase zkamení.

kdo však truhlici velkých otázek odváží se otevřít, 

životodárným klubkem příběhů bude omotán.

zrozeny světem jsou a nitrem člověka,

vždyť učení uměním myslet je a klidným bytím.

 ať v lesku očí tvých, nelidských i lidských,

dálky i hlubiny se září slunce setkávají se. 

individuální

kolektivní

tvořené

přírodní

imaginární

reálné

smyslové

vědomé

william shakespeare
sonet 155

bottom of page