barevné sítě poznání

interdisciplinární čítanka psaná jejími čtenáři

kreativní myšlení

inovativní vzdělávání

vstup

do

čítanky

jak číst?

oč jde?

kabinet

role průvodce

informační

gramotnost

vytvoř

barevnou síť

pestrobarevné příběhy světa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. Jedlé houby - Emoce zvířat - Oheň - Vaření - Fotosyntéza - Evoluce - Mysl - Moře

 2. Les - Skála - Péče o půdu - Mikroorganismy - Permakultura - Metabolismus - Rostliny - Humanismus

 3. Globalizace - Peníze - Průmyslová revoluce - USA - Elementy - Pohyb a rychlost - Asie - Krása

 4. Řím - Technika - Teorie chaosu - Děj. čokolády - Konzumní společnost - Duše - Poznej sám sebe. - Domov

 5. Elektromagnet. - Děj. čistoty - Společnost - Animismus - Dětská úmrtnost - Ženy a muži - Energie - Data

 6. Voda - Jazyk - Krajina - Orel a vlci - Svoboda - Avantgardy a subkultury - Radost - Zemědělství

 7. Prostor -  Spravedlnost -  Národní stát - Středověk - Evropa - Neviditelno - Zdraví - Noc

 8. Růst - Létání - Sport - Dějiny koní - Fantazie - Genocida - Válka a klid - Odpadky

 9. Homo sapiens - Příběh - Spojení - Příběhy jídla - Dobro a zlo - Sex - Nervy - Láska

 10. Čas - Orgány - Moc - Tlak a tření - Bezobratlí - Kyborg - Médium - Včela a žížala

 11. Tvary vesmíru - Bohové - Věda - Dějiny hmoty - Geometrie - Uhlík - Telefon - Dech

 12. Vlna - Cesta - Ameriky - Občan a otrok - Stavba - Bolest - Nebe - 20. století

 13. Proudění - Hlubina - Afrika - Tělo - Pole - Barvy - Potřeby - Síť

 14. Slunce - Kniha - Obraz - Oblečení - Vidění - 17. století - Koloběhy - klimatické změny

 15. Československo - Indie - Venkov a město - Dar - Budoucnost - Díra - Práce - Čína 

 16. Hudba - Hrdina - Tanec - Slované - Strach - Kovy - Rituály - Zvuk

individuální

kolektivní

tvořené

přírodní

imaginární

reálné

smyslové

vědomé

barevně a pestře síťují se současnosti, 

s člověkem uprostřed svých ok.

tu tvořivost s odvahou rozehrávají své hry 

a zvědavé dítě vesmír potkává.

do čar a barev zaplétá se člověk,

v zahradách z obrazů pohledy rozkvétají.

zde hledač pravd, spojení a zákonů daných

výpravy vlastního myšlení nalézá.

kdo netvoří, ten nepoznává.

kdo sítí bojí se, nechť v čase zkamení.

kdo odváží se ale dovnitř vkročit, 

životodárným klubkem příběhů bude omotán.

zrozeny světem jsou a také nitrem člověka,

vždyť učení uměním myslet je a klidným bytím.

 ať v lesku očí tvých, nelidských i lidských,

dálky i hlubiny se září slunce setkávají se. 

o nás